Řečtí spisovatelé

Kallínos z Efesu

Kallínos z Efesu byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v 7. stol. př. n. l. (Efez v malé Asii) a zemřel v 7. stol. př. n. l. O jeho životě se ví jen málo.

Kallínos z Efesu je znám jako první řecký elegický básník. Svoji poezii zasvětil podpoře boje o vlast.

Z jeho díla se zachovalo jen několik dílčích kousků, kdy nejdelší má 21 řádků. V něm vyzývá Efesany, aby se postavili Kimérům, kteří ohrožovali města v Malé Asii.

Jeho nejznámější citát zní: „Pro muže je přec slávou a ctí, když za rodnou zemi, za děti, manželku svou bojuje, chrabrosti pln, s nepřítelem.“ Ten se přednášel na válečných taženích, ale také na různých společenských akcích.