Řečtí spisovatelé

Músáios

Músáios byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v 5. století př. n. l.  a zemřel taktéž v 5. století př. n. l.

Músáios se řadí mezi nástupce Nonna z Panopole, nejvýznamnějšího řeckého epika císařské doby.

Z díla Músáiose se zachoval pouze menší epos "Héry a Leandra", který popisoval starou romantickou legendu.