Řečtí spisovatelé

Nonnos z Panopole

Nonnos z Panopole byl řecký spisovatel. Narodil se v 5. století př. n. l. (Akhmim v Egyptě) a zemřel taktéž v 5. století př. n. l.

Nonnos z Panopole byl nejvýznamnějším epikem císařské doby.

Jeho nejznámější dílo se jmenuje Dionýsiaka. V 48 knihách popisuje Dionýsův život od jeho narození po jeho zbožnění. Je zde zahrnuto i Dionýsovo tažení proti indickému králi Dériadovi, jehož inspirací byl Alexandr Veliký.

Nonnos neovlivnil mnoho autorů své doby, ale následovníků. Mezi ně patřili například Pamprepios, Músaios či Kollúthos.