Řečtí spisovatelé

Solón

Solón byl řecký spisovatel, básník a zákonodárce. Narodil se v roce 638 př. n. l. (Athény) a zemřel v roce 559 př. n. l. (Athény). Je řazen k sedmi největším mudrcům Řecka.

Solón se narodil v chudé aristokratické rodině jako potomek krále Medonta. Svoje zkušenosti čerpal na cestách na Kypr a do Egypta.

Když se Megeřané zmocnili Salamíny a začali ohrožovat Athény, tak Solón přiměl Athény, aby napadly Megeru. Po vyhrané válce byl Solón oslavován jak aristokracií, tak prostým lidem. Následně byl zvolen archontem a měl právo měnit ústavu a zákony. Sám tak nastolil demokratické reformy, které vyvedly Athény z krize, a poté se tohoto úřadu vzdal.

Reformy provedené Solónem:

  • Zrušil všechny dluhy bez náhrad a vykoupil zadlužené občany z otroctví.
  • Zrušil zákon, kdy se za dluhy ručilo vlastním tělem.
  • Zrušil možnost, že pokud rolník nemohl odevzdávat část svého ročního výnosu obilí, tak se stal otrokem.
  • Podpořil rozvoj obchodu a pěstování plodin tím, že zakázal vývoz obilí. Tím také zajistil potravu pro svůj lid.
  • Zavedl všeobecnou amnestii.
  • Zrušil rodová privilegia a obyvatelstvo rozdělil do čtyř tříd dle majetku. Každá z těchto skupin mohla dosáhnout na různě vysoké posty v politice. To ale také způsobilo třídní boj.
  • Zavedl možnost, že se může každý občas odvolat proti rozhodnutí jakéhokoliv úřadu k soudu.

V literatuře je Solónovi připisováno 5000 veršů různorodého obsahu. Nebyl to tedy tak významný básník, ale lidé si jej cenili pro jeho upřímnost a jasné myšlení. Psal například o smyslu života či politickou poezii.

Solón zemřel ve vysokém věku a na jeho počest byl postaven pomník, kde jej nazvali „svatým zákonodárcem“.