Řečtí spisovatelé

Stasínos z Kypru

Stasínos z Kypru byl řecký básník a spisovatel. Narodil se v roce 700 př. n. l. (Kypr) a zemřel v 7. stol. př. n. l.

Dle některých zdrojů je Stasínovi z Kypru připisováno autorství epické básně Kyprie. Toto dílo se věnovalo Trojské válce, obdobně jako Ilias, ač bylo kvalitativně mnohem horší. Báseň popisuje události od sporu tří bohyň po první léta války. Dílo bylo napsáno v daktylském hexametru. Zachovalo se z něj pouze 50 řádků.

Jiné zdroje toto dílo však připisují Hégesínu ze Salamíny nebo Kypriovi z Halikarnassu.