Řečtí spisovatelé

Xenofón z Efesu

Xenofón z Efesu byl řecký spisovatel. Narodil se v 2. století př. n. l. (Efez) a zemřel v 3. století př. n. l.

O životě Xenofóna z Efesu prakticky není známo nic kromě toho, odkud pochází. A tak je známé hlavně jeho dílo, a to Vyprávění o Anthei a Habrokomovi (zkráceně Ephesiaka či Efeské příběhy). Zde se líčí příběh dvou milenců, kteří jsou od sebe krátce po sňatku odloučeni. Následně čelí mnoha nástrahám a dobrodružství, až se shledají na Rhodu. Celou dobu si zachovají věrnost.

Dílo mělo mít 10 knih, ale dochovalo se jich pouze 5. Po umělecké stránce jde však o jeden z nejslabších starořeckých románů. Dílo vyznívá velmi stroze, jednoduše a bez jakéhokoliv půvabu.