Řečtí spisovatelé

Tyrtaios ze Sparty

Tyrtaios ze Sparty byl řecký spisovatel a elegický básník. Narodil se v 7. století př. n. l. (Sparta) a zemřel v 7. století př. n. l. (Sparta).

Místo narození Tyrtaioda není zcela jasné, protože vedle Sparty jiné zdroje uvádějí i Athény či Milét. V jeho jazyce jsou však patrné dórismy, což nasvědčuje původu ze Sparty.

Tyrtaios byl skladatelem válečných písní a pochodů. Ty byly využity Spartou během 2. messénské války. Dále zbásnil kodex vojenských a občanských povinností spartských občanů. Psal také moralizující elegie.

Ve svých dílech píše Tyrtaios o radosti vítězů a neštěstí poražených, případně oslavuje hrdinskou smrt mladých válečníků. Dle něj být Sparťanem také znamená patřit k elitě.

Z jeho děl se do současnosti dochovaly pouze části 11 elegií. Díla psal v daktylském hexametru a pentametru.