Starověké řecké městské státy

Abdéry

Abdéra, Ávdira

Abdéry bylo starověké řecké město na pobřeží Thrákie, poblíž ostrova Thasos. V současnosti se město jmenuje Abdéra a spadá pod řeckou regionální jednotku Xanthi.

V řecké mytologii se vznik města připisuje Héraklovi, který na tomto místě pohřbil svého přítele Abdéra. Abdér byl synem boha Herma a zemřel při plnění Héraklova úkolu "Přivést čtyři divoké koně bistonského krále Dioméda ". Dle historiků se vznik města datuje do roku 654 př. n. l., ale důkazy nejsou zcela jednoznačné.

Sláva města začala vzrůstat po roce 554 př. n. l., kdy se sem přestěhovalo mnoho obyvatel z maloasijského města Teu, kteří chtěli uniknout perskému panství. Peršané se města zmocnili v letech 513 a 512 př. n. l., potom opět v roce 492 př. n. l. za vlády Dareia I. V pozdějších letech se město stalo členem Athénského námořního spolku, kde mělo významnou roli, protože bylo třetím nejbohatším městem. Abdéry se tedy účastnily Peloponéské války.

Pokles významu města spadá do druhé poloviny 4. století př. n. l. V tuto dobu bylo město opakovaně drancováno Tribalii, Filipem II. Makedonským, Lýsimachem, Seleuky, Ptolemaii a nakonec i římskou armádou.