Starověké řecké městské státy

Achajský spolek

Achajský spolek byla federace starověkých řeckých měst v oblasti Achaji, která se nachází na severním pobřeží Peloponéského poloostrova.

Původní Achajský spolek vznikl v 5. století př. n. l. po nastolení demokratických změn a vydržel do druhé poloviny 4. století př. n. l., kdy se přidal do opozice proti nástupu Filipa II. Makedonského. Později, roku 280 př. n. l., byl spolek obnoven s cílem vyhnat Makedonce z oblasti. Od té doby se jeho vliv stal celořeckým.

Když se v roce 251 př. n. l. připojilo město Sikyón, celý spolek získal velkého vojevůdce, a to Aráta ze Sikyónu. Tento počin znamenal impuls pro připojení se dalších měst, jakými byly např. Korint či Argos. Achájský spolek posiloval, ale měl konflikty se Spartou, která dokázala na svoji stranu získat mnoho měst. Arátovi nezbylo nic jiného, než se spojit s Makedonci. V roce 222 př. n. l. proběhla bitva u Sellasie, kde Sparta nepříteli podlehla, ale zároveň se obnovila makedonská nadvláda nad Peloponésem.