Starověké řecké městské státy

Apollonie

Apollonie bylo starověké řecké město ležící v Ilýrii (dnešní Albánie a Dalmácie). Jeho ruiny se nyní nalézají v kraji Fier, poblíž vesnice Pojan.

Město bylo založeno v roce 588 př. n. l. řeckými kolonisty z Korfu a Korintu a postupně se stalo jedním z nejdůležitějších městských států tohoto období. Původní název města byl Gylaceia (po Glyaxovi) a poté se přejmenovalo na Apollonii (na počest boha Apollona).

Město bohatlo především díky obchodu s otroky, výnosnému zemědělství a velkému přístavu. O apollonském přístavu se říkalo, že v něm v jeden okamžik mohlo kotvit až sto lodí. Město mělo i vlastní mincovnu a mince zde vyrobené se nalezly až v povodí Dunaje.