Starověké řecké městské státy

Aitólský spolek

Aitólský spolek byla federace starověkých řeckých měst v oblasti Aitólie, která se nachází na západě středního Řecka.

Obyvatelé této periferie byli obecně považováni přinejlepším za polobarbary a piráty. Opak byl však pravdou, protože tento spolek byl komplexní organizací se silným vojskem, které se mohlo rovnat ledajakému jinému státu. Na konci 3. století př. n. l. ovládal Aitólský spolek takřka celé střední Řecko, jeho členy byly v té době i Lokrida, Fókida, Akarnánie či část Thesálie.

Aitólský spolek měl první vážnější konflikt v roce 279 př. n. l., kdy u Delf porazil Kelty (Galaty). Spolek nadále posiloval, čímž se ale dostával stále častěji do konfliktů s Achájským spolkem, který vedl Arátos ze Sikyónu. Jejich vzájemnou nevraživost podporovali Makedonci, kteří ji využívali ve svůj prospěch a posílení svého vlivu v oblasti.

Aitólský spolek byl prvním řeckým spojencem Říma v první makedonské válce. Také v dalších letech tomu nebylo jinak.