Starověké řecké městské státy

Chalkédón

Kalchédón, Chalcedon

Chalkédón bylo starověké řecké město nacházející se v Bíthýnii v Malé Asii.

Ve městě Chalkédón stával významný přístav, který těžil z bohatství blízkého Byzantia. Město dlouho kolísalo mezi spartskými a athénskými zájmy.

Dnes se prostor antického města nazývá Kadıköy a tvoří součást tureckého Istanbulu. Od jména města je odvozen název minerálu chalcedon.