Starověké řecké městské státy

Epidaurus

Epídavros

Epidaurus bylo starověké řecké město, jehož pozůstatky nalezneme v regionu Argolida na poloostrově Peloponés.

Město Epidaurus bylo své době významným kulturním i náboženským centrem a zvláště silně se tu projevoval kult boha Asklépia.

Nejvýznamnější budovou je Asklépiova svatyně, ve které se prý nacházelo až 160 ložnic a léčivé prameny. Asklépiův chrám byl zapsán v roce 1988 na Seznam světového dědictví UNESCO. Stával tu také amfiteátr, do kterého se mohlo vejít až 14 tisíc lidí. Dále zde byla tzv. thóla, mramorová stavba, kde byli chováni posvátní hadi, které měl Asklépios ve svém znaku.