Starověké řecké městské státy

Efez

Efesos, Efes

Efez bylo řecké velkoměsto v Malé Asii, které se nacházelo v Lýdii na pobřeží Egejského moře.

Místo bylo známé již ve 2. tisíciletí př. n. l. Město Efez bylo tehdy pod vlivem chetitské a mykénské kultury. V 10. století př. n. l. se tu usídlili jónští Řekové.

K městu Efez přiléhal jeden ze sedmi divů světa - Artemidin chrám (Artemision). Chrám byl později obnoven a rozšířen thráckým králem Lysimachem. Ve městě se budovaly i další významné stavby, napířklad divadlo, které pojmulo až 24 tisíc diváků a bylo tak největším na světe. Dále se zde nacházela také významná knihovna či lázně.