Starověké řecké městské státy

Korintský spolek

Korintský spolek byl svaz starověkých řeckých městských států pod velením makedonského krále Filipa II.

Korintský spolek vznikl z důvodu tažení řeckých států proti Persii na přelomu let 338 a 337 př. n. l. Velení spolku si Filip získal v bitvě u Chaironeie roku 338 př. n. l., kdy porazil zároveň thébské i athénské vojsko.

Korintský spolek měl také chránit členské státy proti cizím státům. Mimo spolek byla dlouhodobě například Sparta, po porážce v bitvě u Megalopolis v roce 331 př. n. l. se však musela připojit i ona.

Zajímavostí je, že jméno tohoto spolku vymysleli až moderní historikové.