Starověké řecké městské státy

Kroton

Crotone, Cotrone

Kroton je starověké řecké město, které bylo založeno v roce 710 př. n. l. jako achájská kolonie.

Původní název města Kroton se v průběhu historie měnil. V období od středověku do roku 1928 bylo město známé jako Cotrone. V současné době se město jmenuje Crotone a je to italské město v oblasti Kalábrie.

Nejznámější postavou města byl řecký filosof Pythagoras, který sem uprchl ze svého rodného ostrova Samos kolem roku roku 530 př. n. l. a založil zde filosofickou školu. Důvodem jeho útěku bylo to, že se vlády na Samu zmocnil tyran Polykratés.

Další známá postava z tohoto města je Alkmaión z Krotónu (řecký antický lékař a filosof).