Titáni

Kríos

Kreios, Crius

V řecké mytologii byl titán Kríos synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu).

Kríos se zapojil do vzpoury titánů proti Olympským bohům, která se táhla dlouhých jedenáct let. Zatímco Zeus na radu Gaii osvobodil kyklopy a storuké obry hekatoncheiry, byl Kríos spolu s ostatními po porážce svržen do Tartaru.

Se svojí manželkou Eurybií (dcera boha Ponta) měl tři děti, a to Asterios (otec hvězd a větrů), Pallás a Persés.