Titáni

Okeanos

Ógenos, Ógén, Oceanus

V řecké mytologii ztělesňuje Okeanos titána, který byl synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu). Byl bohem nesmírného hlubokého proudu, který obtékal celou zemi.

Tento "nesmírný hluboký proud" představoval vnější moře, k němuž měli přístup jen bohové a hrdinové. Zatímco bohem vnitřních moří, přístupného lidem, byl Pontos.

Jeho sourozenci byli Titáni Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos, Kronos a Titánky Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis a Téthys.

Se svojí manželkou, a zároveň sestrou, Téthys měl tři tisíce dcer Okeánoven a stejný počet synů. Jejich dětmi byli například Styx, Klymené, Kirké, Métis, Eurynomé či Týché.

Ve válce titánů proti olympským bohům se nepřidal na žádnou ze stran (stejně jako Themis a Prométheus).