Titáni

Prométheus

V řecké mytologii je Prométheus titánem, synem titána Íapeta a Klymené. Jeho bratry byli Epimétheus, Menoitios a Atlas.

Když se titáni postavili proti olympským bohům, Prométheus se přidal na stranu bohů.

Jednoho dne se Zeus rozhodl, že by lidé měli dávat bohům oběti, protože jim dovolují žít. Druhý den Prométheus zabil býka a do jeho kůže zabalil maso a vedle položil kosti obalené tukem. Poté zavolal Dia, aby si vybral tu hromadu, kterou chce, aby lidé bohům obětovali. Zeus očekával zradu, ale nakonec byl stejně podveden. Od té doby lidé obětovali bohům pouze kosti a tuk.

Zeus ze zlosti udusal lidem všechen oheň s tím, že když mají maso místo bohů, tak ať jej jedí syrové. Prometheus cítil lítost, že lidé přišli o oheň, a tak se rozhodl jim ho vrátit. Oheň ukradl bohům a lidem jej donesl ukrytý v dutině hole.

Za tento skutek byl Prometheus přikován ke skále. Prometheus však ani tehdy svého činu nelitoval. Zeus proto poslal orla Ethona, který Prométheovi každý den vyrval játra. Ta mu pak do druhého dne dorůstala a tak měl tento orel co jíst po 12 generací.

Nakonec jej osvobodil hrdina Héraklés, který zastřelil Ethona a uvolnil tak Promethea. Ten se pak navrátil na Olymp. Stále však musel mít u sebe skálu, ke které byl přikován, alespoň jako kamínek v prstenu.