Titáni

Rheia

Rhea, Ops

V řecké mytologii je Rheia titánkou, dcerou Země (Gaia) a Nebe (Úranos). Dle Homéra je představována jako matka bohů. Jejími sourozenci byli Titáni Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos, Kronos a Titánky Foibé, Theia a Téthys.

Jejím manželem, a zároveň bratrem, byl Kronos, který si ji vzal za ženu poté, co svrhl Úrana. Jejich děti se jmenovaly Hestiá, Démétér, Héra, Hádés a Poseidón. Všechny ale posléze Kronos spolknul z obavy, aby se historie neopakovala a aby ho jeho vlastní děti v budoucnosti nezbavily vlády.

Nejmladší syn (Zeus) Kronově hrozbě unikl díky Rheině lsti. Před Diovým narozením odešla totiž Rheia na ostrov Kréta, kde tajně porodila. Poté Kronovi místo novorozence dala kámen zabalený v plenách. Totéž se podle některých pověstí stalo i s Poseidónem.

Když Zeus dospěl, chtěl se pomstít, a tak smíchal medový nápoj s dávidlem, a to podal Kronovi. Pak už Kronos zvrátil všechny Diovy bratry a sestry, sourozenci se spojili a dali se do boje. Zeus osvobodil Hekatoncheiry, získal na svou stranu Kyklópy i některé Titány a po desetiletém lítém boji Krona přemohl a svrhl ho do Tartaru.

Rheie neprokazovali Řekové nijak zvláštní úctu, ač byla matkou nejhlavnějšího boha.