Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Jak bude vypadat dovolená 2020 v Řecku?

Jak bude vypadat dovolená 2020 v Řecku?

Základní informace pro pobyt v Řecku

17. 6. 2020 Přísná hygienická opatření přijatá v souvislosti s onemocněním Covid-19 se postupně rozvolňují jak u nás v České republice, tak i v oblíbených letních turistických destinacích, mezi které tradičně patří také Řecko. Přemýšlíte nad dovolenou v Řecku? Nebo ji máte už zaplacenou? Pak právě pro vás jsme sepsali základní pravidla a důležité informace týkající se vstupu na území Řecka a pobytu v Řecku.

1. Vycestování z České republiky

Obecně Řecko patří k evropským zemím, které byly onemocněním Covid-19 zasaženy méně a na tzv. Semaforu je nyní v "zelené skupině", tedy v té nejpříznivější, neboť riziko nákazy onemocnění Covid-19 zde bylo shledáno jako "nízké". Tzv. Semafor vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zpřehlednilo rizikovost jednotlivých zemí - Semafor se týká členských zemí EU a dalších států schengenského prostoru. Při návratu ze zemí mimo EU a schengenský prostor platí poté stejná pravidlo jako při návratu ze země s vysokým rizikem nákazy Covid-19 (červená skupina).

Při cestě do Řecka je tedy podle Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) doporučeno dbát zvýšené opatrnosti. MZV doporučuje všem občanům ČR se před každou cestou do zahraničí nahlásit v systému DROZD. DROZD je dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí, která MZV umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, zejména poté poskytnout rychlou pomoc občanům v nouzi.

Zvýšená hygienická opatření platí na letištích a poté i v letadlech samotných. Jedná se především o dezinfekci všech sedadel, servírovacích stolků ad. po každém letu, dodržování odstupu při nástupu a výstupu (pokud to kapacita letadla dovolí, tak i během letu), cestující jsou povinni mít na letišti i v letadle roušky (platí zde výjimky jako děti do 2 let ad.), také je omezena nabídka palubního občerstvení, vše je bezpečně zabaleno a je dovolena pouze bezkontaktní platba (pouze kartou). Kapacita letadel omezena není.

2. Vstup na území Řecké republiky

Řecko neomezuje vstup na své území. Od 15. 6. 2020 mohou občané ČR i dalších zemí, které nespadají do oblastí s vysokým rizikem přenosu infekce Covid-19 (tento seznam vydává Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA), vstoupit na území Řecka přes mezinárodní letiště v Athénách a v Soluni i za účelem turistiky a bez povinné karantény. Cestující mohou být však podrobeni namátkové kontrole a testování na Covid-19 jsou tak povinni strpět.

Testovaní cestující musí do oznámení výsledku testu (zhruba 24 hod.) zůstat v dobrovolné izolaci na jimi zvolené a ohlášené adrese v Athénách nebo Soluni (po otevření letišť na řeckých ostrovech poté v jejich hotelu). V případě negativního testu mohou lidé pokračovat v jejich cestě, avšak při pozitivním výsledku testu musí cestující setrvat 14 dní v karanténě v hotelu, který určí řecké úřady. Porušení karantény je pokutováno (5 000 €). Odmítnutí podstoupit namátkový test na Covid-19 je zpravidla důvodem pro odepření vstupu do země.

Od tohoto data je taktéž možné přicestovat do Řecka přes hraniční přechody s Bulharskem, kde budou platit obdobná pravidla vstupu, včetně namátkového testování na Covid-19. Osobní dopravní spojení přes hranice se Severní Makedonií, Albánií a Tureckem zatím pro turistiku povoleno není (pouze nezbytné cesty).

Od 1. 7. 2020 plánují řecké úřady za výše uvedených podmínek a zvýšených hygienických opatření otevřít pro mezinárodní lety i další letiště, včetně řeckých ostrovů.

Od tohoto data také řecké úřady předpokládají povolení plavby osobních lodí ze zahraničí do řeckých přístavů. Nyní je osobní lodní doprava do Řecka omezena. Funguje pouze pravidelná vnitrostátní lodní doprava na ostrovy a je povoleno použití soukromých lodí, stále však až na určité výjimky trvá zákaz připlouvá lodí ze zahraničí. Do odvolání je také zakázán provoz soukromých turistických lodí a okružních plaveb v řeckých přístavech.

Samozřejmě i zde platí, že vstupní podmínky se mohou změnit a zpřísnit, pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace ať už ve výchozích zemích nebo v Řecku.

3. Obecná hygienická opatření v Řecku

Obecná doporučení pro pobyt na jakémkoliv místě v Řecku znějí následovně: snažit se dodržovat vzájemný odstup 1,5 až 2 m, dbát na pravidelné mytí rukou a při sebemenším příznaku nemoci zůstat doma (resp. na hotelovém pokoji).

Použití roušky je pro veřejnost povinné ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, v hromadných dopravních prostředcích i taxi a v prostorách letiště, dále také v uzavřených prostorech s vysokou koncentrací lidí jako jsou výtahy, obchodní domy. Porušení této povinnosti je pokutováno (150 €). Rouška je doporučena i v menších obchodech a obecně ve všech uzavřených prostorách. Nutná není v přírodě a v otevřených prostorách.

V Řecku je upravena kapacita autobusů. vč. minibusů (kapacita 50 - 75 % pasažérů) a taxi (vyhrazeno pouze pro 1 osobu nebo rodinu/ skupinu) a vozy jsou před cestou vždy důkladně vydezinfikovány. Klimatizace může být ve veřejné dopravě nadále používána.

4. Hygienická opatření v řeckých hotelech

Pro turistická zařízení (hotely, penziony, kempy, taverny, kavárny apod.) a služby (pláže, pozemní a lodní doprava apod.) vydala Řecká organizace veřejného zdraví EODY závazné hygienické protokoly, na základě kterých musí provozovatelé těchto zařízení a služeb dodržovat určitá pravidla a v následném kroku je tak musí strpět i turisté. Dodržování těchto vládních nařízení v turistickém zařízení osvědčuje certifikační známka HEALTH FIRST.

V ubytovacích zařízeních platí zvýšené požadavky na čistotu pokojů a společných prostor, zajištěno má být i jejich pravidelné provětrávání. Klientům jsou k dispozici dezinfekční prostředky. Zaměstnanci hotelu jsou povinni používat ochranné prostředky (roušky, rukavice apod.), ubytovaní hosté nemusí používat roušky ani jiné prostředky osobní ochrany. Kontakt mezi personálem a klienty by se měl omezit jen na nutné minimum.

Používání klimatizace je na hotelových pokojích i ve společných prostorách povoleno. Kapacita hotelů není žádným obecným nařízením omezena, vzhledem k situaci ale mohou být omezeny některé hotelové služby jako např. uzavření vnitřních bazénů. Koupání ve venkovních bazénech je povoleno, je ale nutné dodržovat bezpečné odstupy a platí zde zvýšené nároky na čistotu. Bližší informace by se měl klient cestovní kanceláře dozvědět vždy u popisu konkrétního hotelu. Prostory hotelu, včetně jídelen, budou uspořádány tak, aby zajistily dostatečné rozestupy mezi hosty. Obdobně, stravování formou bufetových stolů a all inclusive je povoleno, platí zde však přísnější hygienická pravidla (dodržování rozestupů, před nádobami s jídlem je instalována plexisklová zástěna, pokrmy i nápoje si nebere klient sám, ale servíruje mu je personál).

Objeví-li se u klienta hotelu příznaky onemocnění, bude k němu zavolán lékař a do vyloučení / potvrzení nemoci Covid-19 musí klient zůstat v izolaci ve svém hotelovém pokoji. V případě pozitivního koronatestu bude pacient umístěn do speciálního hotelu vyčleněného pro karanténu turistů. Návrat do ČR bude cestujícímu umožněn až po vyléčení (tzn. po dvou negativních výsledcích testu na Covid-19).

Pláže jsou v Řecku otevřené, pouze na nich platí také standardní hygienická pravidla jako jinde na veřejnosti. Mezi lehátky a slunečníky musí být navíc dodržen minimální odstup 3 m. Lehátka na plážích i u venkovních bazénů jsou po každém hostu dezinfikována.

V rámci pobytu je možné absolvovat i výlety. Řecké památky jsou veřejnosti otevřeny (muzea od 15. 6.) a pro fakultativní výlety využívají cestovní kanceláře běžně autobusy či lodě, u kterých bude omezena kapacita a budou zde dodržována hygienická opatření v podobě odstupů, roušek apod. Půjčovny aut, motorek i člunů mají také otevřeno.

5. Návrat do ČR

Návrat z Řecka do ČR je od 15. 6. 2020 taktéž bez povinné karantény či testování na koronavirus, neboť Řecko podle tzv. Semaforu spadá do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19.

6. Rizika - doporučení pro cestující

Vzhledem k aktuální situaci koronavirové epidemie a vzhledem k hygienickým pravidlům zavedeným řeckými úřady, doporučujeme českým cestovatelům ubytovávat se pouze v zařízeních s certifikátem HEALTH FIRST. I přes dodržování přísných hygienických nařízení se však může přihodit cokoliv a turisté by měli počítat i s tím, že se jim může pobyt v Řecku nechtěně protáhnout. To s sebou samozřejmě nese další rizika a problémy.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči (tzn. návštěvu lékaře na hotelovém pokoji), ale už nemusí krýt následné náklady, které klientovi vzniknou v souvislosti s případnou léčbou Covid-19 nebo s pobytem ve vyčleněném hotelu. Zatím také není jasné, jak to bude s hrazením nákladů v případě umístění pacienta do karantény do speciálního hotelu. Předpokládá se však, že pacient se bude na těchto nákladech spolupodílet (např. úhradou stravy).

Českým cestovatelům proto důrazně doporučujeme sjednat si pro dovolenou v Řecku takové cestovní pojištění, které by krylo všechny případné náklady spojené s léčbou onemocnění Covid-19. Zejména se jedná o nucené prodloužení pobytu z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény, zajištění náhradní dopravy zpět do ČR, v případě vážného zdravotního stavu náklady na repatriaci či zajištění převozu ostatků.

Další důrazné doporučení se týká dostatečného zajištění vlastními finančními prostředky, neboť náklady si hradí cestovatel nejprve v místě pobytu a léčby sám a teprve následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení.

Českým občanům také MZV doporučuje, aby se před cestou do zahraničí registrovali v systému DROZD.

 

Zdroje:

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Semafor (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Rozcestník (https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/ x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - DROZD (https://drozd.mzv.cz/)
Velvyslanectví České republiky v Athénách (https://www.mzv.cz/athens/cz/)
Aktuální informace na webových stránkách jednotlivých cestovních kanceláří v ČR