Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Koronavirus a mimořádná opatření v Řecku

Koronavirus a mimořádná opatření v Řecku

13. 4. 2020 Řecká vláda reaguje na šíření koronaviru (Covid-19) na území Řecka a průběžně vydává nařízení a mimořádná opatření, která mají za cíl epidemii co nejvíce zpomalit a zastavit. Pobýváte-li na území Řecka, platí tato opatření samozřejmě i pro vás. Chcete se vrátit do ČR? I v tomto případě je potřeba dodržet určité postupy.

Aktuální situace v Řecku

Nejvýraznějším opatřením, které řecká vláda přijala v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze a které se dotýká každého jednotlivého řeckého občana i turisty pobývajícího na území Řecka, je zákaz neopodstatněného vycházení (s účinností od 23. 3.):

 • Vycházení je povoleno pouze pro nezbytné cesty z/do zaměstnání, do lékárny či k lékaři (po předchozí domluvě a doporučení), na nákup potravin, nelze-li objednat donášku domů, do banky (nelze-li učinit úkon elektronicky), k osobě vyžadující péči a pomoc, na svatby, křtiny, pohřby apod., a pro zajištění kontaktu rozvedených rodičů s dětmi (dle příslušných ustanovení), na procházku, fyzickou aktivitu v přírodě nebo vycházku s domácími zvířaty (max. v páru při dodržení bezpečnostní vzdálenosti 1,5 m od ostatních).
 • Pokud člověk opouští své bydliště, musí mít u sebe doklad totožnosti (tzn. občanský průkaz nebo cestovní pas) a zároveň vyplněné místopřísežné prohlášení o účelu opuštění bydliště.
 • Prohlášení o účelu opuštění bydliště je dvojího druhu: formulář typu A, který je určen pro cestu do zaměstnání (prohlášení vydává zaměstnanci zaměstnavatel na celé období zákazu), a formulář typu B, který slouží jako osobní místopřísežné prohlášení pro každé jiné opuštění bydliště. V elektronické formě jsou dostupné na webových stránkách řecké vlády.
 • Formuláře si lze vytisknout a vyplnit, je možné je také opsat ručně, či zaslat jako bezplatnou smsku na tel. číslo 13033.
 • V osobních automobilech smí cestovat max. řidič a jeden spolujezdec. Hromadná doprava zůstává v provozu a je primárně určena pro pracující osoby pro jejich cestu do/ze zaměstnání.
 • Pro porušení zákazu neopodstatněného vycházení je stanovena pokuta ve výši 150 €, případně tresty dle Občanského zákoníku. V případě porušení karantény je tato částka výrazně vyšší a činí 5 000 €.

V období velikonočních svátků v Řecku, tzn. od 8. 4. do 27. 4., je zpřísněn policejní dohled nad dodržováním zákazu neopodstatněného vycházení:

 • Cesty osobním automobilem, autobusem či lodí a pobyt mimo hranice okresu trvalého bydliště se zakazují. Porušení tohoto zákazu je pokutováno částkou 300 € a v případě cesty osobním automobilem bude rovněž odebrána SPZ na dobu 60 dnů.

K dalším mimořádným opatřením, které byly přijaty v souvislosti s koronavirovou krizí, patří zejména následující:

 • Zavedení preventivních kontrol při vstupu na území Řecka a výstupu z něj a omezení dopravního spojení (letadla, lodě, železnice, autobusy) mezi Řeckem a ostatními zeměmi, včetně omezení osobní přeshraniční dopravy - dopravní spojení s Řeckem je nyní možné využívat pouze pro dovoz či vývoz potravin a zdravotnického materiálu. Pravidelná lodní doprava na řecké ostrovy zajišťuje pouze přepravu trvalých obyvatel a zásobování zbožím.
 • Pro všechny osoby vracející se do Řecka ze zahraničí platí povinná 14denní karanténa v místě bydliště a porušení tohoto nařízení je pokutováno (5 000 €/osoba).
 • Je zrušena výuka ve školách a školských zařízeních. Jsou zavřena divadla, kina, kulturní střediska, muzea, zábavní podniky, posilovny, sportoviště i turistické památky. Jsou také zavřeny kavárny, bary, restaurace a další podniky veřejného stravování (kromě donášky do domu), stejně tak obchodní domy a centra a maloobchodní prodejny.
 • Obdobně jsou pro veřejnost uzavřeny také soudy a projednávají pouze neodkladné záležitosti, provoz veřejných institucí byl omezen a pro komunikaci s veřejností je preferována telefonická či e-mailová forma.
 • Platí zákaz shromažďování na náboženských, společenských a veřejných místech a porušení je pokutováno (1 000 €/osoba).
 • Otevřené zůstávají prodejny potravin a stravovací podniky s donáškou do domu, lékárny, čerpací stanice a vybrané služby (např. kurýrní služby, opravny automobilů a elektroniky, čistírny, optiky apod.). Banky jsou také otevřené. Vláda vydala příkazy pro regulaci počtu současně nakupujících v prodejnách včetně prodloužení prodejní doby.

Návrat z Řecka zpět do České republiky

Pobýváte na území Řecka a chtěli byste se vrátit zpět do České republiky? Možnosti jsou v současnosti hodně omezené, ale určité způsoby tu stále existují. Výraznou pomocí ČR svým občanům je organizace tzv. repatriačních cest, které zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dalším způsobem je individuální cesta, kterou si zajistí občan sám.

Budete-li si zajišťovat cestu zpět do ČR sami, měli byste vzít v úvahu následující informace. Osobní přeshraniční doprava není v současnosti povolena, dopravní spojení s Řeckem je nyní možné využívat pouze pro dovoz či vývoz potravin a zdravotnického materiálu. O výjimkách z tohoto ustanovení je nutné se informovat na konkrétním hraničním přechodu. Pro cestu z Řecka je tak nutné využít letecké spojení, které však bylo taktéž výrazně omezeno. Obnovené letecké linky jsou tak určeny výhradně pro repatriační cesty, nejedná se v žádném případě o zavedení pravidelných turistických linek. Tuto dopravu tak mohou využít pouze občané ČR, příp. cizinci s prokazatelným pobytem v ČR!

V současnosti jsou pro české občany využitelné linky z Athén do Bruselu a Paříže, odkud již existuje možnost komerční autobusové dopravy. Doporučujeme ale i v těchto případech spolupracovat buď se zastupitelským úřadem ČR v Řecku nebo s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, protože např. právě Francie nyní při tranzitu přes její území požaduje zvláštní prohlášení.

Pokud se chcete vrátit zpět do ČR, je potřeba dodržet určitá pravidla:

 • Všichni občané, kteří se vracejí do ČR, jsou povinni předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu ČR příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí - v našem případě tedy zastupitelskému úřadu České republiky v Řecku, a to vyplněním online formuláře.
 • Nově lze také oznámení o návratu do ČR učinit vyplněním formuláře na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Po překročení hranic ČR nesmějí navracející se občané k cestě do místa svého bydliště využívat veřejnou hromadnou dopravu, ani taxislužbu. Pokud občan nemá k dispozici možnost individuální dopravy (např. ani ve formě odvozu prostřednictvím příbuzných), lze v oznámení požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR. V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR předává poskytnuté informace hygienickým stanicím v ČR.
 • V případě mimořádných repatriačních cest, které zajišťuje MZV ČR, nemusí občané tyto údaje vyplňovat, neboť oznamovací povinnost v tomto případě přechází na dopravce.

Kde se dozvíte více informací

Velvyslanectví České republiky v Athénách

Kontakt na zastupitelský úřad České republiky v Řecku: e-mail: athens@embassy.mzv.cz, v úředních hodinách i telefonické spojení (aktuální rozpis na stránkách)

Ministerstvo zahraničních věcí Řecké republiky - užitečné informace o Covid-19

Prohlášení o účelu opuštění bydliště - formuláře typu A a B

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - aktuální doporučení k cestám do zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - povinnost pro občany vracející se do ČR

Formulář MZV pro oznámení o návratu do ČR