Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Koronavirus a storno zájezdů

Koronavirus a storno zájezdů

Co vše byste měli vzít v úvahu, pokud se kvůli obavě z konoraviru chystáte zrušit zájezd

5. 3. 2020 S tím, jak narůstá počet zemí s výskytem nového typu koronaviru SARS-CoV-2 (původně Covid-19), narůstá také obava lidí z cestování. A vzhledem k tomu, že nakažené hlásí už i státy v okolí České republiky a evropské země s oblíbenými lyžařskými resorty, je na místě, že i čeští občané přemýšlejí nad tím, zda je teď vhodné cestovat do zahraničí. S čím ale musejí počítat ti klienti, kteří již mají zájezd zakoupený a chtěli by ho zrušit?

Odstoupení od smlouvy bez storno poplatků

Podle občanského zákoníku lze bez storno poplatků odstoupit od smlouvy o zájezdu uzavřené s cestovní kanceláří pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti, které mají vliv na čerpání služeb nebo na dopravu. V současné době se tak jedná o celé území Čínské lidové republiky, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) doporučuje cestovat pouze v nezbytně nutných případech. Od 9. února až do odvolání zakázalo Ministerstvo zdravotnictví ČR všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v ČR.

Nemusí se však nutně jednat pouze o státy zasažené těmito mimořádnými okolnostmi jako celek. Zrušení zájezdů bez storno poplatků se vztahuje i na konkrétní oblasti, kde jsou vyhlášena ochranná opatření - v případě koronaviru tedy karanténní opatření, a pokud by těmito karanténními opatřeními byly dotčeny cesta nebo místo pobytu. V současnosti bylo do takové karantény uzavřeno 10 italských měst a obcí v oblasti Lombardie (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedna obec v oblasti Benátska (Vo' Euganeo). Obce, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat, ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty.

Ve výše uvedených případech tak může od smlouvy o zájezdu odstoupit klient bez zaplacení storno poplatků a bude mu vrácena celá, již zaplacená částka. V těchto případech může od smlouvy o zájezdu odstoupit i sama cestovní kancelář.

V ostatních případech storno poplatky zůstávají

Co se týká ostatních oblastí Itálie, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu doporučuje MZV ČR občanům ČR necestovat obecně do všech regionů Lombardie a Benátska. Itálie je nejvíce postiženým státem mimo Asii a právě sever Itálie hlásí prudký nárůst občanů nakažených virem Covid-19. V otázce storno poplatků je však v tomto ohledu problém v tom, že se jedná pouze o doporučení, nikoliv o zákaz. Storno podmínky tak v těchto případech dál podléhají všeobecným obchodním podmínkám daných cestovních kanceláří. To potvrzují mluvčí největších českých cestovních kanceláří a vyplývá to i z prohlášení uveřejněného na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), které má cestovní ruch na starosti.

Nyní, v období jarních prázdnin, se situace v Itálii dotýká především lyžařských zájezdů. A české cestovní kanceláře prozatím tyto zájezdy do turisticky oblíbených lyžařských resortů neruší. "Zimní střediska fungují naprosto bez omezení a nedošlo v nich k žádným mimořádným opatřením ze strany italských úřadů. Ty přijaly pouze řadu preventivních opatření," sdělil mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka. "Pokud by došlo k tomu, že by byl vydán ministerstvem zahraničí zákaz cestovat do dané destinace nebo jiné destinace, pak by byly náklady za případný zrušený zájezd vráceny. Pokud storno zájezdu provede klient nyní u destinací, kde není vydán žádný zákaz a jsou bez ohrožení, jdou náklady storna za klientem," uvedl také Kostka. Obdobně k situaci přistupují i další cestovní kanceláře a agentury. Nicméně některé z nich přistoupily k určitým preventivním krokům, např. Invia stáhla z nabídky zájezdy do Benátek a Milána.

Podmínky pro zrušení zájezdu včetně storno poplatků účtovaných ze strany cestovní kanceláře jsou vždy součástí smlouvy o zájezdu, kterou klient s CK podepsal. Jejich výše se tak u jednotlivých CK liší a je tedy třeba nahlédnout do té konkrétní smlouvy. Obecně se výše storno poplatků odvíjí od doby, kdy klient smlouvu zruší. Čím blíže k termínu odletu či odjezdu, tím vyšší storno poplatek zaplatíte. Méně než měsíc před odjezdem to může být i polovina ceny zájezdu.

Podrobnější informace ke storno poplatkům a k pojištění storna zájezdu naleznete v článku Zrušení zájezdu a storno poplatky.

Pojištění storna zájezdu

Další otázkou je pak to, zda klienti, kteří si v rámci zájezdu sjednali také cestovní pojištění s pojištěním storna zájezdu, budou v těchto případech při jednání s pojišťovnami úspěšní. Obecně totiž "nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinaci", kam bychom pravděpodobně výskyt nakažlivého koronavirového onemocnění zařadili, spadá u většiny českých pojišťoven do tzv. výluk, tedy věcí a rizik, které jsou vyjmuty z pojistného krytí a za které pojišťovna klientovi škody hradit nebude.

Některé pojišťovny tak již avizovaly, že strach z epidemie je subjektivní a jelikož je vydané pouze doporučení necestovat do daných oblastí, nikoliv zákaz, storna zájezdů proplácet nebudou.

Některé pojišťovny však přistoupily k současné situaci jako mimořádné a klienti u nich mohou při dodržení stanovených podmínek storna zájezdů uplatnit. „Pokud má klient sjednané pojištění storna, v případě Itálie před datem 23. února, pak mu v případě storna zájezdu vyplatíme pojistné plnění. To je, dle smluvních podmínek, ve výši 80 procent ze storno poplatků,” uvedl mluvčí pojišťovny Kooperativa. Pokud si klient sjednal pojištění po tomto datu, storno kvůli koronaviru mu proplaceno nebude. Obdobně zareagovala i Generali Česká pojišťovna: "Pokud je vydáno doporučení necestovat, pak je možné pojištění storna cesty uplatnit, bylo-li pořízeno před vyhlášením tohoto varování ze strany MZV."

Další věcí je, jak to bude s výdaji na léčbu, pokud klient pojišťovny odjede do zahraničí a tam se nakazí koronavirem. Některé pojišťovny totiž varují, že pokud bylo vydáno doporučení do některých oblastí nejezdit a klient tam přesto vyjede, pojišťovna nebude hradit léčbu nemoci. „U léčebných výloh je nyní v zasažených oblastech koronavirus ve výluce,” sdělil mluvčí pojišťovny Allianz. Obdobně k současné situaci přistupuje i Česká podnikatelská pojišťovna: „Pokud pojištěný v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášeným stupněm rizika, pojištění by se na něj vztahovalo a pojistné plnění v souvislosti s nákazou koronavirem by bylo poskytnuto. Pokud klient vyjel v době platnosti doporučení, může počítat pouze s pojistným plněním u úrazů a jiných nemocí než Covid-19."

Pokud se u nakaženého projeví nemoc až po příjezdu zpět do ČR, na nemocného se bude vztahovat klasické veřejné zdravotní pojištění.

Jízdenky a letenky

Na rozdíl od cestovních kanceláří začaly bezplatná storna jízdenek do Itálie přijímat České dráhy. Jedná se o jízdenky s přestupem v Rakousku nebo Německu (přímé spoje do Itálie České dráhy neprovozují), samotné vlakové linky ale prozatím nijak neomezují. Obdobně ani autobusoví dopravci přeshraniční spoje prozatím neruší, zvýšili však preventivní hygienická opatření.

V případě letenek se možnosti jejich vrácení řídí podmínkami jednotlivých dopravců. Například Lufthansa začala nabízet bezplatnou změnu rezervace na vybraných linkách do Itálie.

Pokud se komplikace vyskytnou během realizace zájezdu

Lidé, kteří mají zájezd již zakoupený, tak vedle zdravotních rizik posuzují samozřejmě i finanční dopady. A co pokud se rozhodnou přece jen vycestovat a bohužel se jich situace kolem koronaviru negativně dotkne? Ocitne-li se však zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním nebo s ochrannými zdravotními opatřeními v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení.

MMR ČR dále uvádí, že jestliže v důsledku těchto událostí uvízne klient v destinaci, nese cestovní kancelář ve většině případů náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Toto omezení se nevztahuje na některé kategorie osob, které vzhledem k zdravotním omezením vyžadují zvláštní péči.

 

Článek byl zpracován na základě informací uvedených na oficiálních webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (zde naleznete např. doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě včetně aktuálních doporučení pro cesty do Itálie) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (které zpracovalo postup týkající se otázky storno poplatků za služby poskytované cestovními kancelářemi), platné ke dni 29. 2. 2020.