Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Mimořádná opatření na přechodu Promachonas

Mimořádná opatření na přechodu Promachonas

Pozemní doprava na hranici Řecko - Bulharsko

13. 7. 2020 Řecká vláda s platností do 15. 7. 2020, 00:01 hod. omezila vstup na území Řecka přes hraniční přechod Promachonas! Do této doby zároveň nebudou pro tento hraniční přechod zpracovávány PLF formuláře a odesílány QR kódy. Po 15. 7. 2020 bude vstup pozemní dopravou do Řecka možný pouze s negativním PCR testem na Covid-19.

Hraniční přechod Promachonas - opatření DO 15. 7. 2020 (00:01 hod.)

Řecká vláda přijala nové mimořádné opatření v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19. S platností do 15. 7. 2020, 00:01 hod. omezily řecké úřady vstup na území přes hraniční přechod Promachonas (hranice Řecko - Bulharsko) a nebudou zároveň do této doby pro tento hraniční přechod zpracovávat PLF formuláře a odesílat QR kódy. Pro turisty to de facto tedy znamená zavření hranic, protože cestující, kteří nemají QR kód, nebudou v Promachonasu vpuštěni do Řecka.

Otevřete-li si tedy v těchto dnech PLF formulář (tzv. Passenger Locator Form, který je k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/, zjistíte, že z něj zmizela možnost zaškrtnout pozemní přicestování do země ("Ground (Bus/ Train/ Car"). PLF formulář je tak nyní možné vyplnit pouze pro leteckou a lodní dopravu (zůstávají zde možnosti "Aircraft" - letecky, "Cruise Ship" - výletní lodí a "Ferry Ship" - trajektem").

Hraniční přechod Promachonas - opatření PO 15. 7. 2020 (00:01 hod.)

S platností od 15. 7. 2020, 00.01 hod. poté musí všichni cestující, kteří přijíždějí do Řecka za účelem turistiky pozemní cestou, tedy po silnici přes hraniční přechod Promachonas (hranice Řecko - Bulharsko), předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19. Přičemž výsledek tohoto PCR testu nesmí být starší 72 hodin, zároveň musí být vystaven v certifikované laboratoři země původu nebo tranzitní zemi a také musí být doplněn potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce, kde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného.

Povinnost negativního PCR testu na Covid-19 se nevztahuje na leteckou a lodní dopravu. I zde však nadále platí pro cestující povinnost 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF). Cestující ze všech destinací však mohou být při vstupu do Řecka přes leteckou a lodní dopravu podrobeni namátkovým testům na Covid-19 a budou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit namátkový test, stejně jako nevyplnění PLF dotazníku, může být důvodem k odepření vstupu do země.

Řecká vláda upozorňuje, že vstupní podmínky na území Řecka se mohou změnit v případě zhoršení epidemiologické situace ve výchozích zemích nebo v Řecku.

Aktuálně:

Podle nejnovějších zpráv by měl být vstup do Řecka přes pozemní hraniční přechod Promachonas umožněn již od 14. 7. 2020 od 6 hod. ráno, a to za splnění dvou výše avizovaných podmínek: předložení QR kódu, který cestující obdrží na základě PLF formuláře vyplněného 24 hodin před překročením hranice, a negativního molekulárního PCR testu na Covid-19, který není starší 72 hodin.

Zdroje:

Velvyslanectví České republiky v Athénách (https://www.mzv.cz/athens/cz/)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html)
Gov.gr - Protocol for Arrivals in Greece (https://travel.gov.gr/#/)