Greece

Aktuálně

Hlavní strana - Aktuálně - Řecko - nová opatření přijatá v souvislosti s Covid-19

Řecko - nová opatření přijatá v souvislosti s Covid-19

Do Řecka již pouze s negativním PCR testem

29. 7. 2020 (aktualizováno 10. 8. 2020) S tím, jak se mění epidemiologická situace kolem onemocnění Covid-19 v Řecku samotném i v ostatních zemích, přijímá řecká vláda nová opatření v boji proti koronavirové nákaze. A protože se tato mimořádná opatření neustále aktualizují a mění, přinášíme vám právě zde ty nejnovější informace.

Vstup na území Řecka

Nově, od 17. 8. 2020, platí pro všechny cestující na letech z České republiky nová povinnost. Tito cestující musí při vstupu na řecké území předložit kromě QR kódu také potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19. Přičemž výsledek tohoto PCR testu nesmí být starší 72 hodin, zároveň musí být vystaven v certifikované laboratoři země původu nebo tranzitní zemi a také musí být doplněn potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce, kde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné či elektronické verzi).

Povinnost negativního PCR testu na Covid-19 platí mimo ČR také na cestující přilétající z dalších zemí s horším epidemiologickým profilem, konkrétně: od 1. 8. z Bulharska, Rumunska a Spojených Arabských Emirátů, od 12. 8. z Malty a od 17. 8. z Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

Od 15. 7. 2020 platí tato povinnost také pro všechny cestující, kteří přijíždějí do Řecka za účelem turistiky pozemní dopravou, tedy po silnici přes hraniční přechod Promachonas (hranice s Bulharskem).

Na ostatní leteckou a lodní dopravu se povinnost negativního testu na Covid-19 nevztahuje. I zde však nadále platí pro cestující povinnost 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF). Cestující ze všech destinací však mohou být při vstupu do Řecka přes leteckou a lodní dopravu podrobeni namátkovým testům na Covid-19 a budou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit namátkový test, stejně jako nevyplnění PLF dotazníku, může být důvodem k odepření vstupu do země.

Řecká vláda upozorňuje, že vstupní podmínky na území Řecka se mohou změnit v případě zhoršení epidemiologické situace ve výchozích zemích nebo v Řecku.

Roušky a další hygienická opatření

V Řecku také došlo k rozšíření povinnosti nosit roušky na další vnitřní prostory, přičemž porušení této povinnosti je pokutováno (150 EUR). Rouška je tak pro veřejnost povinná prakticky ve všech vnitřních prostorách, jakými jsou letiště, taxíky, prostředky hromadné dopravy, zdravotnická a diagnostická zařízení, supermarkety i maloobchodní prodejny, vládní a obecní instituce, muzea, kadeřnické a kosmetické salony, výtahy apod. Výjimku tvoří veřejné stravování. Naopak při cestování lodí je rouška povinná i na palubě.

Z této povinnosti jsou osvobozeny pouze děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími obtížemi.

Nošení roušky je dále důrazně doporučeno v otevřených prostorách, kde se shromažďuje velký počet lidí a kde je obtížné dodržovat bezpečné fyzické rozestupy.

Nadále platí základní pravidla o dodržování bezpečných odstupů 1,5 až 2 m mezi lidmi navzájem a pravidelném a častém mytí rukou. Při sebemenším příznaku onemocnění by měl postižený setrvat doma a nestýkat se s dalšími lidmi.

Veřejné shromažďování je povoleno pouze do počtu max. 10 osob. Porušení nařízení je pokutováno (1.000 EUR/osobu).