Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Řecko - nová opatření přijatá v souvislosti s Covid-19

Řecko - nová opatření přijatá v souvislosti s Covid-19

29. 7. 2020 (aktualizováno 14. 9. 2020) S tím, jak se mění epidemiologická situace kolem onemocnění Covid-19 v Řecku samotném i v ostatních zemích, přijímá řecká vláda nová opatření v boji proti koronavirové nákaze. A protože se tato mimořádná opatření neustále aktualizují a mění, přinášíme vám právě zde ty nejnovější informace.

Roušky a zpřísněná lokální opatření

Řecká vláda v minulých dnech specifikovala obecné hygienické opatření týkající se roušek. V Řecku je nyní pro veřejnost rouška povinná prakticky ve všech vnitřních prostorách, jakými jsou letiště, taxíky, prostředky hromadné dopravy, zdravotnická a diagnostická zařízení, supermarkety i maloobchodní prodejny, vládní a obecní instituce, muzea, kadeřnické a kosmetické salony, výtahy apod. Výjimku tvoří veřejné stravování. Naopak při cestování lodí je rouška povinná i na palubě.

Z této povinnosti jsou osvobozeny pouze děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími obtížemi. Porušení této povinnosti je pokutováno (150 Eur).

Nošení roušky je dále důrazně doporučeno v otevřených prostorách, kde se shromažďuje velký počet lidí a kde je obtížné dodržovat bezpečné fyzické rozestupy.

Nadále platí základní pravidla o dodržování bezpečných odstupů 1,5 až 2 m mezi lidmi navzájem a pravidelném a častém mytí rukou. Při sebemenším příznaku onemocnění by měl postižený setrvat doma a nestýkat se s dalšími lidmi.

V provozu nadále zůstávají restaurace, bary, kavárny, maloobchodní prodejny, hotely, kempy, organizované pláže, turistické památky včetně muzeí, kina, divadla, lázně, zábavní zařízení a další. V těchto provoznách však platí preventivní protiepidemická opatření, jako např. povolený počet zákazníků či návštěvníků apod.

Zakázána jsou však různá procesí, poutě a hromadné veřejné slavnosti. Společenských akcí jako svateb, pohřbů a křtin se může zúčastnit max. 100 osob.

Lokální epidemiologická opatření

V regionech / na ostrovech Attika, Kréta, Východní Makedonie-Thrákie, Soluň, Imathia, Karditsa, Pella, Pieria, Chalkidiki, Larisa, Korfu, Volos, Katerini, Santorini, Rhodos a Kos platí zpřísněná preventivní opatření. Podniky veřejného stravování jsou mezi půlnocí a 7 hodinou ráno uzvařené a na společenských akcí typu svatby, pohřby a křtiny došlo ke snížení povoleného počtu účastníků na max. 50 osob.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí v některých regionech, městech či na ostrovech další, zpřísněná hygienická opatření. K výše uvedenému zde platí také zákaz všech veřejných akcí a shromažďování s počtem 9 a více osob, ve veřejném stravování mohou sedět společně u stolu max. 4 osoby (event. 6 rodinných příslušník) a rouška je povinná i na otevřených prostranstvích. Tato zpřísněná lokální opatření se týkají ostrovů Paros, Antiparos, Mykonos, Zakynthos a Lesbos, poloostrova Chalkidiki a krétských okresů Chania a Heraklion.

Podle potřeby jsou tato zpřísněná hygienická opatření rozšiřována i další řecké oblasti.

Vstup na území Řecka

Všichni cestující nad 18 let bez ohledu na výchozí destinaci a státní příslušnost musí 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF). Po vyplnění formuláře obdrží odesílatel individuální QR kód, kterým se musí prokázat při vstupu na řecké území (v případě letecké dopravy se jím prokazuje již při vstupu na palubu letadla). Cestující ze všech destinací mohou být při vstupu do Řecka přes leteckou a lodní dopravu dále podrobeni namátkovým testům na Covid-19 a budou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit namátkový test, stejně jako nevyplnění PLF dotazníku, bývá zpravidla důvodem k odepření vstupu do země.

Povinnost předložení negativního výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19 se prozatím cestujících přílétajících do Řecka z České republiky NETÝKÁ. Tato povinnost však platí pro cestující přilétající ze zemí, u nichž došlo ke zhoršení epidemiologického profilu, konkrétně z Bulharska, Rumunska a Spojených Arabských Emirátů, z Albánie a Severní Makedonie, z Malty a v poslední vlně také z Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

Nadále (od 15. 7. 2020) tato povinnost také platí pro všechny cestující, kteří přijíždějí do Řecka za účelem turistiky pozemní dopravou, tedy po silnici přes hraniční přechod Promachonas (hranice s Bulharskem).

Tito cestující musí při vstupu na řecké území předložit kromě QR kódu také potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19. Přičemž výsledek tohoto PCR testu nesmí být starší 72 hodin, zároveň musí být vystaven v certifikované laboratoři země původu nebo tranzitní zemi a také musí být doplněn potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce, kde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné či elektronické verzi).

Na ostatní leteckou a lodní dopravu se povinnost negativního testu na Covid-19 nevztahuje.

Řecká vláda upozorňuje, že vstupní podmínky na území Řecka se mohou změnit v případě zhoršení epidemiologické situace ve výchozích zemích nebo v Řecku.