Bájní tvorové a příšery

Ládón

V řecké mytologii představuje Ládón nepřemožitelného draka. Byl synem mořských bohů Forkýna a Kétó.

Jeho sourozenci byli tři Graie (Enýó, Pefrédó a Deinó), tři Gorgony (Sthenó, Euryalé a Medúsa), nymfa Thoósa a mořská příšera Skylla. Jiné zdroje tvrdí, že byl synem Týfóna a Echidny.

Ládon měl sto hlav, mluvil rozličnými jazyky, měl velkou sílu a hlavně nikdy neusnul. Héra si jej zvolila za hlídače stromu se zlatými jablky, který byl v zahradě Hesperidek.

Na Ládóna si nikdo netroufal a to ani Hérakles. Ten potřeboval ze zahrady Hesperidek tři zlatá jablka, které mu donesl až titán Átlas. Jiné mýty uvádějí, že i Atlás měl z Ládóna obavy, a tak Héraklés draka zastřelil šípem (přez zeď).