Bájní tvorové a příšery

Medusa

Medousa

V řecké mytologii byla Medusa jednou ze tří Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a Kétó. Jako jediná ze sester byla smrtelná. Její jméno se překládá jako "lstivá".

Stejně jako její sestry Sthenó a Euryalé byla i Medúsa velmi ošklivá, ale ne od narození. V obludu ji proměnila Athéna poté, co se Medusa nechala svést bohem Poseidónem v Athénině chrámu. V tu chvíli jí narostly obrovské zuby, mosazné drápy a hadi místo vlasů. Kdo Meduse pohlédl do očí, zkameněl.

Medusu zabil hrdina Perseus, což by se mu však nepovedlo bez pomoci Athény (od ní dostal štít lesklý jako zrcadlo), nymf (od nich dostal helmu neviditelnosti, okřídlené sandály a pytel na hlavu Medúsy) a Herma (od něj dostal zakřivený meč). Medusu přemohl tak, že ji pozoroval lesklým štítem, který využil jako zrcadlo. A díky okřídleným sandálům na Medusu zaútočil z výšky a usekl jí hlavu.

Po smrti Medusy vznikl z jejího těla obr Chrýsáór a okřídlený kůň Pégas. Hlavu Medusy použil Perseus jako zbraň hned v několika případech, a to na obra Atlanta, na nestvůru, jež měla zahubit Andromedu, a proti králi Polydektovi. Nakonec Perseus předal hlavu Medusy bohyni Athéně. Ta si ji připevnila na svůj štít zvaný aigida (egida).