Bájní tvorové a příšery

Minotaur

Mínótauros, Minotaurus

V řecké mytologii vypadá Minotaur jako obluda s lidským tělem a hlavou býka. Jeho matkou byla Pásifaé (manželka krétského krále Mínóa) a otcem bílý býk.

Po narození Minotaura nechal král Mínos vybudovat spletitý Labyrint, kam svého nevlastního syna uvěznil. A svoji ženu nechal rafinovaně zabít.

Při válce mezi Krétou a Athénami byl zabit Androgeós, syn krále Mínóa. Poté, co padly Athény, mínojský král Athénám nařídil, že každý rok musí na Krétu poslat sedm dívek a sedm chlapců. Ti budou zavřeni do labyrintu, aby je Minotaur zabil.

Jednoho dne se k vybraným nešťastníkům přidal dobrovolně i hrdina Théseus, syn athénského krále Aigeaa, protože chtěl Atény tohoto trestu zbavit. Krétský král hrdinu vlídně přijal, ale upozornil ho na to, že i kdyby se mu podařilo Minotaura zabít, z labyrintu se stejně ven nedostane. V předvečer cesty k labyrintu se (s pomocí bohyně Afrodíté) královská dcera Ariadna zamilovala do Thésea. Jejich city byly vzájemné a tak Ariadna předala Théseovi kouzelný meč a klubko nití, které bude na cestě rozmotávat, aby se dostal z labyrintu.

Ráno, po vstupu do labyrintu, hrdina nalezl Minotaura a po těžkém boji jej zabil. Díky niti poté bezpečně opustil i samotný labyrint. Král mu poděkoval a zrušil povinnou každoroční oběť. Ariadna poté chtěla s Théseem odplout, bohyně Athéna jí to však zakázala a místo odjezdu se Ariadna stala ženou boha Dionýsa. Théseus se tedy vracel sám. Zapomněl ale na lodi stáhnout černé plachty, které měly oznamovat jeho smrt, a jeho otec Aigeus se z žalu vrhl do moře a zemřel.