Bájní tvorové a příšery

Múzy

Músai, Musae

V řecké mytologii jsou Múzy bohyněmi všech umění. Byly dcerami nejvyššího boha Dia a Mnémosyné (bohyně paměti).

Múzy byly velmi krásné a ušlechtilé a žily s bohy na Olympu (dále také u pramenů Bojótii či na Parnasu). Nejbližším z bohů jim byl Apollón. Všichni bohové Múzy chránili až na Area, který se k nim nechoval dobře. Múzy milovaly tanec a zpěv, čímž obveselovaly bohy i sebe samotné.

K lidem byly laskavé a to zvláště k básníkům, hercům, pěvcům i dramatikům. Pokud je ale někdo urazil nebo se nad ně povyšoval, dokázaly být i zlé. Takto přišel Thamyros o hlas, sluch i zrak, protože se chlubil tím, že Múzy porazil v jakési soutěži. Pýrenaos naopak zemřel rukou Dia poté, co se chtěl Múz zmocnit.

Múz bylo devět, jmenovaly se Kalliopé („s krásným hlasem“), Euterpé („obveselující“), Erató („láskyplná“), Thaleia („sváteční, kvetoucí“), Melpomené („zpívající“), Terpsichoré („tančící v kruhu“), Kleió („oslavující“), Úrania („nebeská“) a Polyhymnia („mnohozpěvná“). V nejstarších textech jsou uváděny tři zcela odlišné Múzy, a to Meleté („pečlivost“), Mnémé („paměť“) a Aoidé („zpěv“).

Slovo "múza" je odvozeno od slovesa "maomai" (usilovat, toužit). Pro Řeky nebyly umělecké výkony básníků, tanečníků a hudebníků jejich dílem, vše podle nich pocházelo z božské inspirace, kterou poskytují Múzy. Právě proto se na začátku tvorby umění vzývá múza.

Od slova múza se odvozuje také slovo „muzeum“ jako středisko věd a umění.