Bájní tvorové a příšery

Nemejský lev

Léōn tēs Neméas

V řecké mytologii je Nemejský lev nebezpečná a nezranitelná šelma.

Bájný lev žil v jeskyni v Nemeji (v Argolidě), kde chytal ženy a na ně následně lákal muže, kteří je chtěli vysvobodit. Hrdina Hérakles jej měl zabít jako první ze svých úkolů.

Hérakles se nejprve snažil lva zastřelit šípem. To však nevěděl, že je jeho kůže neprůstřelná. Následně našel do lví jeskyně dva vchody, a tak jeden z nich zatarasil a vrhl se do boje se lvem. Toho po dlouhém boji omráčil kyjem a poté zaškrtil rukama. Nedařilo se mu ale lva stáhnout z kůže, až mu poradila bohyně Athéna, aby na stahování použil tesák samotného lva.

Po návratu do Mykén se král zděsil, že Hérakles ve zkoušce obstál, a varoval ho, že další úkoly budou mnohem těžší. Od té doby nosil Hérakles lví kůži jako brnění.