Bohové Olympu

Arés

V řecké mytologii je Arés bůh války. V bitvách se objevoval s pancířem, štítem a kouzelným mečem. Byl synem boha Dia a bohyně Héry.

Na Olympu ale nepředstavoval jediného boha války. I Athéna byla bohyní vítězné války (dále také moudrosti, ochránkyní spravedlnosti a práva). Zásadní rozdíl mezi nimi byl však v tom, že Athéna vedla války rozvážně a vítězně, ale Arés vedl války neustále a zuřivě. Hned několikrát i danou válku prohrál.

Arésovi bylo de facto jedno, na čí straně bojuje. Měl rád válku, statečné bojovníky i smrt. I proto podporoval rozpoutání jakékoliv války a neměl rád vyjednávání. Po svém boku měl vždy své dva syny, a to Deimose (zosobnění děsu) a Fobose (zosobnění strachu). Dále se válek účastnila i Aréova sestra Eris (bohyně sváru) a Enýó (bohyně záhuby).

Jeho nejznámější prohry byly dvě. V prvním případě šlo o Tróju, kde jej zranil kopím Diomédes a Arés z boje uprchl. V druhém případě jej přemohli Ótos a Efialtés (giganti), kteří jej spoutali a zavřeli do sudu. Až po roce jej vysvobodil Hermés.

Arés nebyl mezi lidmi oblíbený, stejně jako nebyl oblíbený mezi bohy. I tak se do něj zamilovala Afrodíté (bohyně lásky). Spolu měli čtyři syny (Deimos, Fobos, Erós a Anterós) a jednu dceru (Harmonia).