Bohové Olympu

Artemis

V řecké mytologii ztělesňuje Artemis bohyni lovu a Měsíce. Byla dcerou Dia a Létó a dvojčetem boha Apollóna. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Smrtelníkům mohla rozdávat nemoc a smrt, ale mohla je také uzdravovat.

Artemis se narodila o jeden den před svým bratrem Apollónem, aby pomohla své matce při jeho porodu. Od té doby byla považována za ochránkyni matek (Artemis Eileithyia). Od narození byla velmi krásná a to až tak, že se do ní zamiloval každý bůh. I proto si od Dia vyžádala tyto dary - věčné panenství, luk a šípy, družinu mořských nymf a družinu říčních ryb. Ryby jí sloužily k opečovávání jejího oděvu.

Když se Artemis koupala, přišel k ní Akteon. Artemis, jak jej spatřila, tak jej proměnila v jelena a poštvala na něj jeho vlastní psy. Ti po celou dobu hledali svého pána a to i poté, co Akteona, přeměněného v jelena, zabili. Báj tvrdí, že kentaur Chirón poté musel zhotovit sochu Akteona, aby jejich žal utišil.

V jiné báji se Artemis zamilovala do Oriona. To se však nelíbilo jejímu bratrovi Apollónovi, a tak Oriona tajně změnil v cíl střelecké soutěže mezi ním a Artemis. Artemis bod bezpečně trefila a tak zabila Oriona. Jak se tuto skutečnost Artemis dozvěděla, uložila Orionovo tělo na nebesa, čímž vzniklo stejnojmenné souhvězdí.

Pokud však někdo zapomněl na její oběť, byl krutě potrestán. To praví mýtus o Meleagrovi, ve kterém Artemis poslala na jeho město strašného kance. Ten ničil úrodu a vše, co mu přišlo do cesty.

Artemis se také pomstila Niobé. Niobé se totiž vychloubala Létó počtem svých dětí, protože měla sedm synů a sedm dcer a Létó jen Apollóna a Artemis. Pomsta byla krutá, protože v jednu chvíli Artemis šípem zabila šest dcer Niobé (až na Niobé a poslední dceru - ty pak zkameněly) a Apollón zabil všechny její syny.