Bohové Olympu

Týché

Fortuna

V řecké mytologii je Týché bohyní šťastné náhody, která byla dcerou titánů Okeana a Téthys.

Měla tisíce sourozenců, mezi nimž byli například Styx, Métis, Klymené, Kirké, či Eurynomé. Pečovala o boha bohatství Plúta.

Týché rozhodovala, kolik štěstí který smrtelník bude mít. Pokud se však někdo kdo měl mnoho štěstí vychloubal, či dokonce nadával bohům, tak na něj Týché vyslala Nemesis (bohyně spravedlivé odplaty).