Řečtí bohové - ostatní

Forkýs

Phorcus, Phorcys

V řecké mytologii představuje Forkýs mořského boha, který je zároveň strážcem moře a hlídačem všech mořských příšer. Byl synem Ponta (bůh mořských hlubin) a Gaie (bohyně země).

Za ženu si vzal svoji sestru Kétó (bohyně moří) a spolu měli několik potomků: tři Graie (Enýó, Pefrédó a Deinó), tři Gorgony (Sthenó, Euryalé a Medúsa), draka Ládóna (stohlavý strážce zlatých jablek v zahradě Hesperidek), nymfu Thoósu (matka Kyklópa Polyféma) a mořskou příšeru Skyllu.