Řečtí bohové - ostatní

Glaukos

Glaucus

V řecké mytologii je Glaukos mořský bůh, který měl dar věštění a díky němu pomáhal rybářům nacházet bohatá loviště ryb. Byl synem boha Poseidóna.

Původně byl Glaukos prý smrtelný námořník. Ten jednoho dne nalezl bylinu, která navrací rybám život. A poté, co ji sám ochutnal, získal nesmrtelnost, ale zato mu místo rukou narostly ploutve a místo nohou rybí ocas. Díky tomu byl nucen zůstat v moři.

Do Glaukose se zamilovala čarodějnice Kirké. On ji ale svoji lásku neopětoval i proto, že se sám zamiloval do krásné dívky Skylly. To se Kirké nelíbilo a Skyllu proměnila v mořskou obludu. Jakmile tuto přeměnu uzřel Glaukos, z žalu uprchl od Skylly i Kirké. Některé zdroje tvrdí, že postavil loď Argó, na které se plavili Argonauté a kterým pomáhal.