Řečtí bohové - stvořitelé

Pontos

Pontus

V řecké mytologii je Pontos bohem vnitřního moře, přístupného lidem.

Pontos je synem bohyně země Gaie, která jej zrodila ze sebe sama. Jeho mladší bratři jsou Okenaos (vládce vnějšího moře) a Poseidón (vládce mořské říše). Pontos ovládal například Středozemní moře, Rudé moře, Černé moře a jiná další.

Gaia s Pontem vstoupili posléze do manželství a měli spolu mnoho potomků, mezi něž patří například Nérus, Forkýs, Kétó, Thaumás a Eurybia.