Řečtí filozofové

Alexandr Afrodisijský

Alexandr Afrodisijský byl řecký filosof a hlavní představitel peripatetické školy v Aténách. Nazývali ho také jako "Exeget" (neboli "vykladač"), protože byl posledním Aristotelovým vykladačem.

Alexandr Afrodisijský studoval stoicismus v peripatetické škole. Jeho učitelem byl hlavně Sósigenes a nejspíše i Aristotelés z Mytilény.

Zajímavé je, že identifikoval aktivní intelekt s božskostí, ale člověku připisoval pouze pasivní intelekt. Aktivní intelekt považoval za nesmrtelný a pasivní za smrtelný.

Jeho odkaz přetrval až do renesance, kdy jeho názoroví následovníci byli označováni za "alexandristy".