Řečtí filozofové

Alkmaión z Krotónu

Alkmaión z Krotónu byl řecký filosof a lékař. Bylo mu blízké Pythagorejské myšlení, které jako první aplikoval v medicíně. Okrajově se zajímal i o astronomii či matematiku.

Alkmaión z Krotónu tvrdil, že zdraví je výsledkem rovnováhy protikladů. A tudíž, že nemoc značí nerovnováhu mezi nimi. Mezi tyto základní protiklady řadil chlad-teplo či vlhko-sucho. Ke svým závěrům nedocházel pouhou dedukcí, ale i praxí. Prováděl různé operace, ale i pitvy zvířat.

Jeho životní dílo se bohužel nedochovalo, ač je o něm ve starověké literatuře mnoho poznámek (Hippokrates, Platón).