Řečtí filozofové

Altheides

Altheides byl řecký filosof, který se narodil v roce 1193 na Kypru v rodině obchodníka.

Altheides je známý také jako Altheides Kyperský či potulný filozof. Zemřel v roce 1262, bohužel se však zachovala jen malá část jeho děl.

Historické prameny uvádějí, že Altheides založil vlastní Filozofickou školu v Jeruzalémě roku 1226. Škole se však příliš nedařilo, protože byla rozpuštěna již v roce 1229. Od té doby jsou o Altheidovi jen krátké zmínky. Měl putovat po různých zemích (Maroko, Španělsko, Řím, Egypt) a následně skonat na rodném Kypru.