Řečtí filozofové

Anacharsis ze Skythie

Anacharsis ze Skythie byl řecký filosof skythského původu (íránské kočovné kmeny), který putoval po řeckých městech, aby nabyl vzdělání a obohatil jím svoji domovinu.

Matka Anacharsise byla Řekyně a jeho otcem byl bratr skythského krále. Anacharsis bývá řazen mezi sedm mudrců archaického Řecka.

U Řeků měl Anacharsis velkou vážnost, protože byl zasvěcen i do eleusinských mystérií, což se cizincům nestávalo. Po návratu do skythských krajů se rozhodl propagovat řecký způsob života. Rozhodl se uspořádat slavnost na počest bohyně Kybelé. Když to však uviděl jeho bratr, tak po něm vystřelil z luku a zabil jej.