Řečtí filozofové

Anaxagorás

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filosof, který se narodil v Klazomenai (v Malé Asii) kolem roku 500 př. n. l. a zemřel kolem roku 428 př. n. l. v Lampsakosu. Patřil k iónské filozofické škole.

Mezi obdivovatele Anaxagora patřil Perikles a mezi jeho žáky měl být i Sókratés. Podle filozofa byl také pojmenován kráter Anaxagoras na přivrácené straně Měsíce.

Ačkoliv byl Anaxagorás Řek, tak sloužil v perské armádě. Po návratu do Athén (mezi lety 464 a 462 př. n. l.) byl zatčen oponenty svého přítele Perikla kvůli tomu, že se stavěl zavedeným náboženským principům. Následně byl nucen Athény opustit, a tak se vrátil do Lampsaku v Iónii, kde i zemřel.

Dle jeho názoru vše existuje od počátku. Na počátku byla nekonečně malá, nespočítatelná a zároveň odlišná semena. Do tohoto světa vstupuje všemohoucí princip zvaný mysl/duch. Ten z jednotlivých částí tvoří celek, potažmo kosmos. Na tyto názory následně navázal Aristotelés.