Řečtí filozofové

Anaxarchos

Anaxarchos byl řecký filosof, který se narodil v Abdérách kolem roku 380 př. n. l. a zemřel kolem roku 320 př. n. l. Byl řazen mezi atomisty.

Anaxarchos studoval na Démokritově škole v Abdéře v Thrákii. Zde byl žákem Díogena ze Smyrny, který byl žákem Metrodorovým (Metrodoros z Chiu). Tudíž patřil mezi pozdní atomisty, kteří se ale postupně přikláněli ke skepticismu. Jeho žákem byl Pyrrhón z Élidy. Měl i přístup k Alexandru Makedonskému.

O životě Anaxarcha není moc informací. Pro svou bezcitnost k utrpení a spokojenost v životě byl nazýván Blažený. Valerius Maximus napsal, že byl Anaxarchos stoupenec Démokritova učení o nekonečném počtu světů.