Řečtí filozofové

Anaximandros

Anaximandros z Mílétu

Anaximandros byl řecký filosof, který se narodil v Mílétu (v Malé Asii) kolem roku 610 př. n. l. a byl představitelem tzv. mílétské školy. Zemřel kolem roku 546 př. n. l.

Spolu se svým učitelem Thalétem patří Anaximandros k zakladatelům filosofie jako samostatné vědy. Na Měsíci je po něm pojmenován kráter Anaximander.

O životě Anaximandra se toho mnoho nedochovalo. Dle něj svět nepochází z jedné pralátky (voda či vzduch), ale světy vznikají a zanikají vydělováním protikladů z božského neomezena. Z této rovnováhy vychází vše (teplo, chlad, vlhko, sucho atd.). Toto "neomezeno" je neustále v pohybu.

Dle Anaximandra je Země kamenný válec ve vzdušném prostoru, na začátku svého vzniku byla však Země tekutá a plula volně v prostoru. Poté vyschla a díky nebeskému ohni vznikli první živočichové a rostliny. Ti se zrodili ve vodě a po výstupu na pevninu se z nich vyvinuli lidé.

Jako první považuje Zemi jako samostatné kosmické těleso. Dokonce měl i tvrdit, že je země kulatá.

Hvězdy považoval za ohnivý prstenec kolem Země. Dokonce sestavil model oblohy, přičemž v jejím středu byla Země.

Dále vytvořil jednoduchá pravidla gravitace, mapu světa (dle babylonských vzorů) či sluneční hodiny.