Řečtí filozofové

Anaximenés

Anaximenés z Milétu

Anaximenés z Milétu byl řecký filosof, který patřil k tzv. milétské škole.

O životě Anaximena není známo prakticky nic, ač o jeho filosofii se toho dozvídáme více.

Jeho učitelem byl Anaximandros a ve shodě s ním považoval Anaximenés za prvopočátek všeho vzduch. Tuto pralátku nazval Apeiros Aér (nekonečný, všeobsáhlý vzduch). Anaximenés určil vzduch jako tuto pralátku proto, že je všude kolem něj. Vysvětloval to tak, že když se vzduch zhušťuje, tak vzniká vítr, oblaka, voda, země i kameny atd. Opačný proces naopak látky ředí a vzduch se stává ohněm.

Anaximenés také tvrdil, že Země má podobu desky stolu nebo také že Slunce je ploché jako list.

Zajímavostí je, že dle Anaximena byl pojmenován kráter Anaximenes na přivrácené straně Měsíce.