Řečtí filozofové

Antiochos z Askalonu

Antiochos z Askalonu byl řecký filosof, který se narodil v Aškelon (dnešní Izrael) kolem roku 125 př. n. l. a byl stěžejním představitelem eklekticismu. Zemřel kolem roku 68 př. n. l.

Antiochos z Askalonu usiloval o propojení platonismu, aristotelismu, stoicismu, peripatetismu a pythagoreismu.

Vzdělání získal v Sýrii či Alexandrii, ale hlavně v Athénách. Zde byl vedoucím celé akademie. Toto období Athénské akademie se označuje jako páté období athénské akademie a předcházelo mu významné čtvrté "Platónovo období". Sám požadoval dogmatický výklad Platóna a zavrhoval skepticismus. Zajímavé bylo, že i on sám se od Platóna odklonil tvrzením, že mysl dokáže rozlišit mezi pravdou a lží. Dále se jeho názory hodně opíraly i o Aristotela.

Jeho díla se nedochovala, ale jeho nejznámější žák Cicero jej cituje ve svých spisech.