Řečtí filozofové

Antisthenés

Antisthenés z Athén

Antisthenés byl řecký filosof, který se narodil kolem roku 445 př. n. l. a byl zakladatelem školy kyniků (dle Diogena Laertia). Zemřel kolem roku 365 př. n. l.

Antisthenés byl žákem sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata. Vyučoval na gymnáziu Kynosarges v Athénách a byl učitelem Díogena ze Sinópé.

Rozvíjel hlavně asketismus a sebeovládání. Dále rozlišoval vnější statky (smyslová slast) a vnitřní statky (pravda, poznání duše). U nich odmítal jejich rovnováhu a naopak tvrdil, že vnitřní statky mohou růst pouze tehdy, pokud ubývá vnějších statků. Také odmítal platónské učení o idejích.

Jeho spisy se však nedochovaly.