Řečtí filozofové

Apollodóros

Apollodóros byl řecký filosof, který žil v 2. století př. n. l. V Athénách vedl epikurejskou filozofickou školu zvanou Zahrada, a proto je někdy označován jako Képotyrannos ("vládce Zahrady").

Za jeho vedení dosáhla škola velkého rozkvětu a byla velmi uznávaná. Mezi žáky Apollodóra byl i Zénón ze Sidonu, který se časem sám stal vedoucím epikurejské školy.

Apollodóros měl napsat více než 400 knih (dle Díogena Laertia). Bohužel se z nich zachovaly jen zlomky a jejich názvy.