Řečtí filozofové

Apollodóros z Athén

Apollodóros z Athén byl řecký filosof, historik a gramatik. Narodil se v roce 185 př. n. l., byl žákem filosofa Díogena z Seleukeie a gramatika Aristarcha ze Samothráky. Zemřel v roce 120 př. n. l.

Ve svém neznámějším díle Kronika (Χρονικά) popisuje Apollodóros dějiny Řecka od Trojské války do roku 143 př. n. l. Obsah vychází z díla Eratosthena z Kyrény a je zajímavé, že je psána ve verších.

Dalším známým dílem Apollodóra je kniha O bozích (Περὶ θεῶν), která je dodnes jedním z hlavních zdrojů informací o celé starořecké mytologii.

Další díla se od Apollodóra však nedochovala.