Řečtí filozofové

Apollónios z Tyany

Apollónios z Tyany byl řecký filosof, který se narodil ve městě Tyany (dnes je to Kemerhisar v Turecku) kolem roku 4 po Kr. a byl zastáncem novopythagoreismu. Zemřel kolem roku 96 po Kr.

Ve svém životě Apollónios hodně cestoval a navštívil i Mezopotámii, Indii, Egypt či Indii. Propagoval skromný život a sám byl vegetariánem. Za svůj život měl vykonat mnoho zázraků (například vzkříšení mrtvé ženy) a někdy tak má i přízvisko "božský".

Veškeré informace o něm pochází z jeho životopisu, který sepsal římský spisovatel Flavios Filostratos.

Po jeho smrti mu byl v Tyaně zřízen chrám.