Řečtí filozofové

Archelaos

Archelaos byl řecký filosof, který se narodil v Athénách (či v Milétu). Byl učitelem Sókrata a žákem Anaxagora.

Jeho přítelem byl známý dramatik Sofokles. O životu Archeláa podává svědectví hlavně Díogenés Laertios.

Díla Archeláa se nedochovala, ale lze je rekonstruovat z děl Díogena, Simplikia, Plútarcha a Hippolyta Římského. A tak víme, že za pralátku považoval vzduch, který vzniká rozpálením. Tím vznikají i nebeská tělesa. Ohříváním a ochlazováním vzduchu vzniká oheň a voda. Vše živé vzniká z bahna a má v sobě duši.

Archelaa se dá považovat za předchůdce sofistů, protože tvrdil, že lidé si zákony vytvořili sami a také si ustavili vládce. Tudíž i to, kdo je spravedlivý a kdo ne, není o člověku samotném, ale o dohodě lidí.

Archelaos byl sice filosof, ale společně se Sókratem se v letech 441–439 účastnil výpravy Athén proti ostrovu Samos.